Grafo Komerc   051 212 232     Prijavite se!

Zašto Grafo Komerc?

Novosti

Proizvodi

Usluge

Vaši prijedlozi

Kontakt


 • akcija

  Uništavači papira

 • akcija

  Provjera novčanica

 • akcija

  Lexmark štampači

 • podrska

  Panasonic telefoni

 • kontakt

  Label manager

 


PROVJERITE
SADRŽAJ VAŠE
KORPE

 


 

USLOVI KORIŠTENJA
Ovim opštim uslovima kupovine (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude Firme Grafokomerc doo Banja Luka (u daljem tekstu: Grafokomerc; prodavac) putem Web shop-a.

Registracija korisnika

Web shop omogućava on-line kupovinu svim punoljetnim fizičkim licima i pravnim licima (u daljem tekstu: Korisnici).
Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga, između ostalog, prijavljuje za korišćenje Web shop-a i ostvaruje pravo da putem Web shop-a vrši online kupovinu Proizvoda /Usluga.

Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izričitu saglasnost Prodavcu da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima/Uslugama naručenim putem Web shop-a ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

Prodavac će, u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mjere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom. Podaci o Korisniku koje Korisnik dostavi Grafokomercu neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obavještenja, osim ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost prilikom registracije.

Cijene i uslovi plaćanja

Cijene Proizvoda/Usluga su izražene u konvertibilnim markama i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima). Cijene Proizvoda/Usluga podložne su promjeni do momenta potvrde kupovine putem Web shop-a tj. realizovanog plaćanja.
Dostava Proizvoda/Usluga kupljenih putem Web shop-a, vrši se o trošku Korisnika i na adresu Korisnika, osim ukoliko preko Web shop-a nije kupljen uredjaj za koji postoji opcija besplatnog slanja.

Za vrijednost narudžbe do 300,00 KM kupac snosi troškove dostave, a za iznos narudžbe preko 300,00 KM troškovi dostave su na teret Prodavca.

Plaćanje Proizvoda/Usluga može se izvršiti pouzećem ili uplatom na račun (pravna lica) Grafokomerc-a, s tim što u slučaju plaćanja pouzećem korisnik plaća naznačenu sumu kurirskoj službi prilikom preuzimanja paketa. Po izvršenoj kupovini ili plaćanju, specifikacija iznosa se ne može mijenjati. Poslije izvršene naplate, nije moguće otkazati kupovinu ili plaćanje i stornirati naplaćen iznos.

Korisnik snosi odgovornost za sve pogrešno unešene podatke prilikom kupovine ili plaćanja računa.

Isporuka

Dostava naručenih Proizvoda/Usluga putem Web shop-a vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Republike Srpske i BiH.

Po evidentiranju naručenih Proizvoda/Usluga, vrši se provjera podataka za koje Grafokomerc smatra da su potrebni, poštujući pozitivnopravne propise, i to putem provjere kroz bazu podataka ovlašćenih službi Grafokomerc-a ili pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provjere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj provjeri podataka i evidentiranju porudžbine, Prodavac dostavlja Korisniku potvrdu o mogućnosti kupovine Proizvoda/Usluga, nakon čega se naručeni Proizvod/Usluga isporučuje Korisniku u roku od dva radna dana.

Ostale odredbe

Grafokomerc zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmjenama pozitivnopravnih propisa vrši izmjene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajen način obavještava Korisnike, kao i pravo da mijenja ponudu Proizvoda /Usluga dostupnih preko Web shop-a.

Na kupovinu putem Web shop-a primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača kao i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Opštih uslova.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet strani Grafokomerc-a.
(c) Grafo Komerc Vojvode Momčila 6, 78000Banja Luka, Republika Srpska
Telefon: 051/212-232, Fax: 051/212-133, Mobitel: 065/621-008, E-mail: info@grafokomerc.com

Uslovi korištenja